Paragadi Balık Restaurant’ın işbu Web sitesinde yer alan Gizlilik Politikası’nı okuyup, anladığımı ve bu şekilde alınan aşağıdaki beyanımın geçerli olduğunu kabul ediyorum:

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yer alan kişisel verilerimin, yasalara uygun biçimde, Paragadi Balık Restaurant ve Paragadi Balık Restaurant adına çağrı merkezleri, bağlı şirketleri, iştirakleri, iş ortakları tarafından ya da işbu web sitesi ile sosyal medya sayfaları veya bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla her türlü kanallar aracılığı ile; her türlü ürün-hizmet tanıtım, reklam, iletişim, promosyon, satış, pazarlama, üyelik işlemleri, bilgilendirmeleri ve uygulamaları yapılması ve Gizlilik Politikası’nda belirtilen diğer amaçlar ile, form alanlarında doldurulması zorunlu alanlar aracılığıyla, kişisel ve/veya hassas nitelikli kişisel verilerimin amacın yerine getirilmesi için gerekli olan süre boyunca kaydedilmesine, depolanmasına, güncellenmesine, periyodik olarak kontrol edilmesine, yeniden düzenlenmesine, sınıflandırılmasına, muhafaza edilmesine ve sair suretler ile işlenmesine; Paragadi Balık Restaurant’nin kaydettiği kişisel bilgilerimi; bu Gizlilik Politikası’nda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi kapsamında gerektiğinde bağlı şirketleri ve iştirakleri ile, yurtiçi ve yurtdışındaki iş ortakları ile, Web sitesi barındırma, veri analizi, ödeme işlemleri, sipariş işleme, bilgi teknolojileri ve ilgili altyapıların sağlanması, müşteri hizmetleri, e-posta gönderimi, kredi kartı işlemleri, denetleme ve benzer hizmetleri sunan üçüncü kişi hizmet sağlayıcıları ve tedarikçileri, sigorta şirketleri ile paylaşmasına veya bunları ifşa etmesine, yurt dışına aktarmasına, tereddüde yer vermeyecek şekilde bilgi sahibi olarak, aydınlatılmış açık rızam ile onay veriyorum. Paragadi Balık Restaurant’ye verdiğim iletişim bilgilerimin Paragadi Balık Restaurant, bağlı şirketleri, iştirakleri ve iş ortakları tarafından e-posta, SMS ve direkt posta yolu ile reklam ve tanıtım amaçlı olarak kullanılmasına muvafakat ediyorum.